Tijd voor Resultaat
DE OPLOSSING VOOR BETERE VERKOOPRESULTATEN

HOGERE OPBRENGSTEN DOOR MEER TIJD TE BESTEDEN AAN DE JUISTE ACTIVITEITEN
In deze moeilijke economie is het onvoldoende vast te houden aan de verkoopmethodieken van de afgelopen drie jaar. We moeten ons meer dan voorheen toeleggen op de juiste activiteiten. Meer tijd besteden aan kansrijke projecten. En zorgen dat we door de juiste voorbereiding deze projecten tot een succes brengen.

VERDIENT U GENOEG?
Saleseffect heeft een nieuw programma ontwikkeld: TIJD VOOR RESULTAAT. Deze training combineert Time Management met de laatste verkooptechnieken. Het leert de commerciŽle medewerker de juiste prioriteiten te stellen en tegelijk gebruik te maken van de juiste verkooptechnieken.

Drs. K. Sellinga, schrijver van het boek "Resultaat dwing je af", schreef het zeer pakkend: "de goede verkoper gaat slim om met zijn tijd. Hij besteedt op het juiste moment aandacht aan de juiste klant met de juiste verkooptechnieken". Dit samenspel van vaardigheden wordt door TIJD VOOR RESULTAAT bij elkaar gebracht.

DE VOORDELEN
Het programma TIJD VOOR RESULTAAT levert onder andere de volgende voordelen:
- Beter onderscheid maken tussen kansrijke prospects en de twijfelaars.
- Verhoog je inkomsten door je meer te richten op sleutelactiviteiten.
- Betere bewustwording van je resultaten door scherpe planning.
- Snellere bijsturing door duidelijke controle.
- Tijdbesparing door slim om te gaan met de telefoon.
- Verkoop van moeilijke producten door nieuwe technieken.
- Minder last van de neventaken.
- Tijdswinst door gebruik van agenda, organizer of palmtop.
- Opbrengst uit verloren tijd.
- Slim omgaan met email.
- Meer resultaat door het onderkennen van je zwaktes in het verkoopproces.
- Alle verkooptechnieken benutten om de verkoop binnen te halen.
- Opstellen van een ambitieus verkoopplan aangepast aan de omstandigheden van nu.

HET HOOGSTE RENDEMENT UIT 2006?
Klik hier om u in te schrijven voor dit programma, of bel ons op: +31 (0)10.844.7343 en vraag naar het programma: TIJD VOOR RESULTAAT. Wij verzorgen momenteel alleen een intern en bedrijfsspecifiek programma.

ACTIVITEITEN DIE GELD OPLEVEREN
Het werk van de buitendienst is te verdelen in meerdere categorieŽn. Er zijn nevenactiviteiten die geen geld opleveren, maar wel moeten. Denk aan administratie. Dit kan vaak veel efficiŽnter en op onbelangrijke ogenblikken. Wat resultaat kan opleveren zijn de verkoopactiviteiten en de directe marketing die daar omheen hangt. Maar in die activiteiten valt ook nog onderscheid te maken. Waar richten deze activiteiten zich op? Is het waarschijnlijk dat deze klanten gaan kopen? Hoe loopt dit koopproces? Kan dit efficiŽnter? Er zijn veel factoren die de effectiviteit aanzienlijk kunnen verbeteren. Niet alleen kan dan meer tijd aan verkoop worden besteed, ook de projecten of prospects worden kansrijker. En dat levert een aanzienlijke verbetering.

 

"KLANTEN DOEN HET RUSTIGER AAN"
Bij een van onze klanten spraken we verkoopdirecteur Salemink: "Bijna alle commerciŽle medewerkers gaan dit jaar hun doelstellingen niet halen. En het veel gehoorde excuus hiervoor is de economie die zo slecht draait". Veel van de klanten hadden aangegeven het even rustiger aan te doen en te wachten met het plaatsen van nieuwe orders. De commerciŽle resultaten liepen terug. En dat terwijl nog geen twee jaar daarvoor de resultaten jaar na jaar alleen maar toenamen.

EEN ANDER GEVECHT VEREIST EEN ANDERE AANPAK
Na een intern onderzoek bleek dat de gehele commerciŽle afdeling nog exact dezelfde methodiek gebruikte als tijdens de hoog conjunctuur. Zo waren er doelstellingen voor het aantal bezoeken per dag en het aantal nieuwe contacten dat gemaakt moest worden. En deze waren in de laatste drie jaar alleen maar verder toegenomen, maar nooit daadwerkelijk onderzocht. De medewerkers moesten nog steeds met hagel schieten in de hoop dat de orders dan vanzelf binnen zouden komen. En ook de productpresentaties waren nog steeds hetzelfde. Salemink: "In feite was het een ander gevecht geworden dat we moesten vechten, maar we hadden onze strategie er niet op aangepast."

EFFECTIEVER EN EFFICIENTER IS JUIST NU BELANGRIJK
Alle commerciŽle medewerkers hebben deelgenomen aan de training TIJD VOOR RESULTAAT. Als eerste is een overzicht gemaakt van alle activiteiten die door de medewerkers werden uitgevoerd. Zij konden vervolgens zelf aangegeven in welke mate die activiteiten bijdroegen aan het resultaat. Met behulp van Time Management technieken konden de medewerkers slimmer gaan plannen om meer tijd te besteden aan de sleutelactiviteiten. Effectiever en efficiŽnter verkopen is juist nu belangrijk.

INDIVIDUEEL MEER RESULTAATGERICHT
In de training zijn verschillende verkooptechnieken behandeld. Er is veel aandacht besteed aan de problemen van de klanten. En door adviesverkoop kan goed op die problemen worden ingespeeld. Per individuele medewerker is een plan van aanpak opgesteld om hem of haar zich meer op het resultaat te laten richten. Salemink: "We zagen dat de buitendienstmensen gemiddeld 53% van hun tijd aan verkoopactiviteiten besteedden. Dat ligt nu rond de 70% en dit is bovendien gericht op de betere prospects".

 

WINST BOEKEN
De meest kostbare bron voor succesvolle mensen, verkopers, accountmanagers en klanten is TIJD. Juist de commerciŽle medewerker, die iedere dag opnieuw zijn of haar eigen planning moet maken, kan veel winst boeken door op de juiste manier om te gaan met zijn of haar tijd. Combineer dit met de juiste inschatting van klanten en verkooptechnieken en je krijgt een medewerker die resultaten boekt. Schrijf u in voor TIJD VOOR RESULTAAT.

PROGRAMMA-ONDERDELEN:
- Verschil effectiviteit en efficiency.
- Analyse van de eigen werkzaamheden.
- Wat zijn principes en doelen?
- Formuleren van doelen op de eigen werkzaamheden.
- Planning.
- Het gebruik van planners, palmtops, laptops, etc. om te plannen.
- Vertalen van de eigen werkzaamheden naar plan van aanpak.
- De Prospect-pipeline en het zoeken naar de flessenhals.
- Herkennen van de remmers.
- Verkopen aan de top-beslissers.
- Slim omgaan met reistijd.
- Gepland bellen.
- Efficiency tools.

INDELING:
De training wordt verzorgd door Joop Korver. Het programma bestaat uit vijf dagdelen, die verspreid worden over drie dagen. In de eerste twee dagen wordt alle materie behandeld. Een maand later vindt een evaluatiebijeenkomst plaats waar de materie nog eens kort wordt besproken, maar waar vooral vragen worden behandeld.

KOSTEN:
Voor de open training bedragen de kosten: E. 790,- per persoon. Dit is inclusief materiaal en lunch bij de eerste twee dagen.

DOELGROEP:
De training TIJD VOOR RESULTAAT richt zich op:
- accountmanagers
- salesmanagers
- vertegenwoordigers
- commerciele binnendienst
uit iedere branche. De training kan bedrijfsspecifiek worden ontwikkeld. We kunnen zo rekening houden met de eigen industrie, administratievormen en eigen technieken, zoals het gebruik van Palmtops.

PROCEDURE:
Indien u zich wilt aanmelden voor een open training, vul dan het contactformulier in. Wij zullen dan contact met u opnemen. Voorafgaand aan de training zullen wij u een aantal intake-formulieren toesturen. Dit is nodig om de training perfect te laten aanpassen aan uw werkzaamheden.
Wilt u een interne training organiseren, bel ons dan: +31(0)10.844.7343

 

 


© 2003 Saleseffect