Salesmanagement Training

Haal het beste uit uw verkoopmensen en zorg voor een vloeiende verkooporganisatie.

Onze Salesmanagementtraining is erop gericht het optimale resultaat te halen uit een verkoopteam. We hanteren een resultaatgerichte benadering, waarbij het verkoopindividu centraal staat. Alle trainingsonderdelen zijn opgebouwd uit een deel theorie, een deel praktijk en vervolgens een persoonlijke evaluatie. Op die manier zorgen wij ervoor dat voor alle deelnemers de nieuwe kennis snel in de praktijk te brengen is.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
- Leidinggeven en motiveren.
- Controleren, evalueren en coachen.
- Organisatorische vraagstukken, waaronder rayonindelingen.
- Beloningssystemen en incentives.
- Salesmeetings.
- Het opzetten en onderhouden van een verkoopteam.
- Personeelsbeleid.
- Kennis, kunde en vaardigheden voor de verkoper.

Nadere specificaties:
- De training bestaat uit twee aaneengesloten cursusdagen plus één evaluatiedag.
- De training kan bedrijfsgericht worden georganiseerd en kan op die manier worden afgestemd op specifieke kenmerken. Denk hierbij aan het gebruik van bedrijfseigen doelstellingen of administratiesystemen.
- De training wordt ook drie maal per jaar als open training georganiseerd. U kunt zich hiervoor inschrijven door contact met ons op te nemen.

Door theorie en praktijk te integreren, leidt deze Salesmanagement-training tot verbeterde resultaten uit verkoop en rust in uw eigen verkooporganisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

 

 


© 2002 Saleseffect